Roadmap Nodle

Roadmap Nodle

Roadmap Nodle Network 10-letni

W 2017 r. sieć Nodle Network została założona przez Micha Benoliela i Garretta Kinsmana, a teraz, pięć lat później, można odnieść wrażenie, że to dopiero początek realizacji tej wizji. Zespół stojący za projektem spędził niezliczone godziny w ciągu ostatnich pięciu lat poświęcone jednemu celowi – zbudowaniu największej zdecentralizowanej sieci na naszej planecie. Obsesja na punkcie wykorzystania dużych zasobów smartfonów do tworzenia dobra publicznego jest powodem powstania Nodle Network. Wykorzystanie technologii blockchain do zbudowania ekosystemu, do którego może dołączyć każda osoba, wykorzystując zasoby, które już posiada – swoje smartfony – jest kluczem do wizji włączenia i dostępności.

Roadmap Nodle ukazuje wartość i użyteczność sieci w czasie i ma na celu poinformowanie społeczności o tym, jak zespół stojący za projektem planuje jego realizację w nadchodzących latach.

Oś czasu

Sieć Nodle realizuje czteroetapową podróż w kierunku pełnej decentralizacji
 • Uruchomienie sieci
 • Decentralizacja Nodle Chain
 • Pierwsza wersja SDK oraz aplikacji Nodle Cash
 • Wzrost sieci
 • Zdecentralizowane aplikacje
 • Nowe możliwości Nodle VM
 • Wzrost użyteczności
 • Zdecentralizowany Oracle i zarządzanie
 • Rozwój ekosystemu
 • Dojrzałość sieci
 • Pełna decentralizacja dzięki DAO
 • W pełni otwarty rynek usług

Faza 1. 2017 - 2022

Uruchomienie sieci z scentralizowaną infrastrukturą
 • Uruchomienia sieci NODLE,
 • Wydanie pierwszych wersji wszystkich komponentów,
 • Wprowadzenie wczesnych użytkowników i partnerów.

W pierwszej fazie skupiono się na:

 1. Uruchomienie sieci Nodle wraz z jej publicznym blockchain.
 2. Dostarczenie pierwszej pakietu Nodle SDK.
 3. Udostępnienie pierwszej wersji aplikacji Nodle CashApp.
 4. Uruchomienie pierwszej grupy konsumentów Nodle Network, którzy zaczną korzystać z możliwości Nodle Network. W pierwszej fazie wiele komponentów jest nadal dość scentralizowanych.

Uruchomienie łańcuch Nodle

Łańcuch Nodle został przeniesiony z blockchaina Stellar na framework Substrate i został ponownie uruchomiony w 2020 r. Natywny token, NODL, jest wykorzystywany do zachęcania do budowania/współtworzenia sieci.

Pierwsza wersja eksploratora łańcucha została wydana w 2021 r. a portfel internetowy w pierwszym kwartale 2022 r.

Wydanie aplikacji Nodle Cash

Aplikacja Nodle Cash została po raz pierwszy udostępniona w 2020 roku. Jej celem było

uświadomienie opinii publicznej istnienia sieci Nodle i zachęcenie użytkowników do udziału w jej wdrażaniu.

Wydanie SDK Nodle

Współpracując ściśle z partnerami z branży aplikacji mobilnych, zespół Nodle po raz pierwszy udostępnił pakiet SDK Nodle w 2020 roku, osadzając go w wybranych aplikacjami.

Usługa śledzenia asetów Nodle

Wydano prywatną wersję funkcji śledzenia zasobów loT i udostępniono wybranej liście użytkowników sieci. Ci pierwsi użytkownicy sieci Nodle mogą dzięki Noodle Technologies Inc. komunikować się ze swoimi zarejestrowanymi urządzeniami za pośrednictwem sieci Nodle. Płacą oni za usługę w USD, a Noodle Technologies Inc używa tokena NODL do interakcji z siecią Nodle.

Faza 2. 2022 - 2025

Rozwój sieci, z kilkoma zdecentralizowanymi aplikacjami
 • Rozwój sieci Nodle Network,
 • Rozszerzenie możliwości sieci Nodle,
 • Dostosowanie się do wymogów użytkowników

Zabezpieczenie łańcucha Nodle

Aby zwiększyć bezpieczeństwo sieci Nodle, program walidatorów jest otwarty dla wybranej liczby partnerów, a projekt Nodle bierze udział w aukcji parachain Polkadot z crowdloan.

Notowania tokena Nodle Cash (NODL)

Aplikacja Nodle Cash została po raz pierwszy udostępniona w 2020 roku. Jej celem było uświadomienie opinii publicznej istnienia sieci Nodle i zachęcenie użytkowników do udziału w jej wdrażaniu.

Zdecentralizowane śledzenie assetów

Funkcja śledzenia aktywów zostanie przepisana jako inteligentny kontrakt działający na szczycie łańcucha Nodle, który będzie wykorzystywał możliwości maszyny wirtualnej SDK Nodle.

Nowa formuła nagród

Zostanie określona nowa formuła nagradzania, aby dostosować się do większości uczestników, przy jednoczesnym stymulowaniu do zwiększania zasięgu i dostępności sieci.

Forum zarządcze i badawcze Nodle

Korzystając z platformy jak np. Discourse, zostanie uruchomione publiczne forum, aby umożliwić członkom społeczności Nodle o różnym poziomie zaawansowania proponować zmiany w protokole i omawiania nowych inicjatyw, które zostaną podjęte przez Nodle DAO po jego wdrożeniu. Zmiany w protokole będą podejmowane poprzez głosowanie.

Sieć Nodle wchodzi w drugą fazę od marca 2022 roku. Celem tej fazy jest:

 1. Rozwijanie sieci.
 2. Zwiększenie bezpieczeństwa sieci.
 3. Podczas tej fazy transformacji, nowy White Paper zostanie opublikowana, token NODL będzie notowany na giełdzie, nowy system nagród zostanie wprowadzony, a także uruchomiona możliwość stakingu.

Aplikacja Nodle Cash

Aplikacja Nodle Cash będzie wykorzystywana do zwiększania zasięgu sieci poprzez zachęcanie użytkowników do przenoszenia się na obszary, na których nie ma zasięgu Nodle Network lub jest słaby. Będzie to możliwe dzięki grywalizacji i ulepszony system nagród. Aplikacja Nodle Cash będzie regularnie aktualizowana i wzbogacana o funkcje przydatne dla użytkownika końcowego, zwiększając przejrzystość i aktualizując sposób, w jaki użytkownicy zarabiają tokeny NODL tokeny.

Apliakcja Nodle Cash

Aplikacja Nodle Cash będzie stanowiła poligon doświadczalny dla nowych funkcjonalności sieci. Mogą to być m.in. geo-located NFTs i smart missions.

Nodle SDK VM

Maszyna wirtualna Nodle (NVM) zostanie zaimplementowana na Nodle SKD, aby dodać dodatkowe funkcje na pierwszej warstwie sieci. Wraz z udostępnieniem maszyny wirtualnej możliwości sieci Nodle wykroczą poza zastosowania loT.

Dostęp bez zezwoleń

Konsumenci nie będą już musieli przechodzić przez Noodle Technologies, aby móc korzystać z sieci Nodle, i będą mieli dostęp do usług świadczonych przez tę sieć bezpośrednio za pomocą natywnego tokena NODL token.

Zdecentralizowany model zarządzania

Posiadacze tokenów wybiorą radę, która rozpocznie działalność łańcucha Nodle, stanowiącego rdzeń sieci Nodle. Większość repozytoriów będzie miała charakter otwarty, aby promować współpracę i pozwolić ludziom na debatę lub proponowanie nowych funkcji i implementacje. Pod koniec drugiej fazy, rada zaproponuje plan działania zmierzający do większej decentralizacji. Jednym z celów rady będzie przekazanie zarządzania wszystkim posiadaczom tokenów, na przykład w formie płynnej demokratyzacji systemu. Z czasem rada stanie się nieaktualna i zniknie.

Faza 3. 2025 - 2028

Wzrost liczby użytkowników, Nodle DAO i w pełni zdecentralizowana architektura
 • Zwiększenie wykorzystania sieci,
 • Decentralizacji kluczowych komponentów,
 • Open Sourcing kluczowych komponentów sieci Nodle

SDK Nodle bez uprawnień ”Go console

Pulpit nawigacyjny pozwalający partnerom SDK na wejście, pobranie SDK, bez jakiejkolwiek interakcji z zespołem Nodle.

Zdecentralizowany kontrakt z nagrodami

Nagrody dla węzłów Nodle będą obliczane on-chain i zatwierdzane w sposób zdecentralizowany. Oracle nagród zniknie i zostanie zastąpiona przez inteligentny kontrakt.

Utworzenie Nodle DAO

W porozumieniu ze społecznością Nodle zostanie utworzone Nodle DAO, w celu przygotowania się do pełnej decentralizacji sieci oraz przeniesienia własności i zarządzania do DAO.

Faza 3 rozpocznie się po zakończeniu Fazy 2. Celem tej fazy jest:

 1. Rozpoczęcie procesu decentralizacji sieci poprzez otwarcie systemu nagród
 2. Open sourcing kluczowych komponentów
 3. Utworzenie Nodle DAO

Open sourcing sieci

W tej fazie wszystkie elementy sieci, w tym SDK i kontrakt na nagrody, zostaną opublikowane i udostępnione jako otwarte źródło.

Pulpit nawigacyjny SDK Nodle

Publiczny pulpit nawigacyjny umożliwiający partnerom SDK samodzielne włączenie się do systemu bez konieczności interakcji z zespołem Nodle, zostanie udostępniony. Kod zostanie udostępniony na zasadach open source, tak aby każdy programista mógł tworzyć nowe wersje lub całkowicie nowe produkty inspirowane oryginalnym SDK.

Ekosystem deweloperski

Rozwój silnego ekosystemu deweloperów rozpocznie się podczas Etapu 3.

Faza 4. 2028 - ∞

Dojrzałość sieci, własność i zarządzanie przez DAO
 • „Przekazanie kluczy” do sieci Nodle społeczności.

Faza 4 rozpocznie się po zakończeniu fazy 3 i utworzeniu Nodle DAO.

 1. Nastąpi przekazanie zarządzania siecią społeczności za pośrednictwem Nodle DAO.
 2. Roadmap Nodle i wszystkie przyszłe działania związane z rozwojem sieci Nodle będą realizowane przez społeczność za pośrednictwem DAO.
 3. Faza ta zbiegnie się z drugą częścią emisji tokenów na krzywej S. Przychody z usług sieciowych przewyższą te z formuły nagród.

Roadmap Nodle Faza 2. 2022

Słowniczek
Dla przejrzystości roadmap Nodle stosujemy trzy parametry dla podejmowanych działań :
 • Kolor zielony – ZREALIZOWANE LUB W TOKU – Funkcja została zatwierdzona – Zespół zatwierdził środki na ukończenie prac nad funkcją. – szansa na wdrożenie WYSOKA – szansa na wdrożenie na czas WYSOKA
 • Kolor brązowy – KONCEPCJA – W ramach funkcji przeprowadzono analizę biznesową lub studium i zdefiniowano większość wymagań dotyczących produktu i rynku – Zespół wykonawczy posiada zatwierdzone zasoby do realizacji wymagań dotyczących produktu i rynku, specyfikacji funkcjonalnych, planu rozwoju i wdrożenia oraz przeprowadzenia wszelkich technicznych studiów wykonalności – Szansa na wdrożenie ŚREDNIA/WYSOKA – Szansa na wdrożenie na czas ŚREDNIA
 • Kolor żółty – W PLANACH – Zadanie zostało zidentyfikowane jako potencjalna przyszła funkcjonalność – Zespół zarządzający nadał tej funkcji priorytet i zdecydował, że poświęcimy dodatkowe zasoby, aby ustalić, czy jest ona technicznie wykonalna i czy pasuje do strategii produktu – Szansa na wdrożenie ŚREDNIA – Szansa na wdrożenie na czas ŚREDANIA
Nodle polska

Roadmap Nodle 2022

Aplikacja Nodle Cash

Uproszczenie onbordingu

Zrealizowane lub w toku – Q2 2022

Nowy, uproszczony proces wdrażania pozwoli użytkownikom na jak najszybsze zapoznanie się z aplikacją i korzystanie z niej bez konieczności przechodzenia przez dodatkowe etapy, dzięki czemu szybko zrozumieją, czym jest aplikacja Nodle Cash i w jaki sposób wykorzystywana jest sieć Nodle.

roadmap nodle urposzczony onbording nodle

Rozbudowa statystyk

Zrealizowane lub w toku – Q2 2022

Statystyki dostępne w aplikacji zostaną zaktualizowane, aby pokazać dane związane z nagrodami i wydajnością aplikacji. Użytkownicy będą mogli sprawdzić otrzymane nagrody, wykryte urządzenia Bluetooth oraz inne dane, które pomogą im zrozumieć i przeanalizować swoje nagrody.

roadmap nodle statystyki

Centrum edukacji

Zrealizowane lub w toku – Q2 2022

Nowe Centrum nauki będzie zawierać filmy edukacyjne wyjaśniające działanie aplikacji, sposoby zwiększania zarobków oraz inne wartościowe informacje z punktu widzenia użytkowników.

roadmap nodle centrum edukacji

Symulacja zarobków

Zrealizowane lub w toku – Q3 2022

Symulator zarobków pozwoli użytkownikom oszacować, ile mogą zarobić, i dostosować cenę tokena NODL, aby sprawdzić, jak wpłynie to na wartość ich salda i średnie tygodniowe zarobki.

symulacja zarobków roadmap nodle

Zabezpieczenie kodem PIN

Zrealizowane lub w toku – Q3 2022

Dodany zostanie kod PIN i ochrona biometryczna, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do portfela NODL, który jest częścią aplikacji Nodle Cash. Weryfikacja będzie wymagana również do przeniesienia tokenów NODL z portfela.

pin roadmap nodle

Nowa formuła nagradzania

Zrealizowane lub w toku – Q3 2022

Formuła nagród zostanie zaktualizowana w celu dostosowania jej do misji sieci. Aktualizacja będzie koncentrować się na mechanizmie motywacyjnym, aby zmaksymalizować zasięg, dostępność i użyteczność sieci. Aby ułatwić użytkownikom zrozumienie logiki obliczeń i sposobów na zdobycie większej liczby punktów, użytkownicy otrzymają podsumowanie każdej nagrody.

nowa formuła roadmap nodle

Program partnerski

Zrealizowane lub w toku – Q4 2022

Użytkownicy będą otrzymywać nagrody, gdy zaproszeni przez nich znajomi zaczną korzystać z aplikacji Nodle Cash i wydobędą określoną ilość tokenów NODL.

program partnerski Nodle

Ulepszona obsługa transferu

Zrealizowane lub w toku – Q4 2022

Użytkownicy zostaną zapoznani z prostszymi sposobami określania odbiorcy przelewu, poza wpisywaniem klucza publicznego będzie można to zrobić za pomocą skanowania kodu QR odbiorcy przelewu, wyszukiwania urządzeń w pobliżu lub pobierania klucza publicznego z jednego z ostatnich przelewów.

usprawnienie transferu roadmap nodle

Dodatkowe doznania Web3

W planach - Q4 2022

Zostaną wprowadzone dodatkowe sposoby interakcji z aplikacją i zdobywania tokenów NODL. Użytkownicy będą mogli wybierać aktywności i zadania, które najlepiej pasują do ich stylu życia.

doswiadczenia web3 roadmap nodlenodle

Roadmap Nodle 2022

Sieć Nodle

Dashboard SDK dla uczestników sieci

Zrealizowane lub w toku – Q2 2022

Pierwsza wersja pulpitu nawigacyjnego Nodle Go pozwoli zarejestrować swoje aplikacje, pomoże zintegrować SDK w aplikacjach partnerów i dostarczy danych analitycznych na temat wdrożenia SDK w ich aplikacjach, a także umożliwi im wizualizację zarobków w tokenach NODL.

dashbord sdk roadmap nodle

Eksplorator stanu sieci

Zrealizowane lub w toku – Q4 2022

Dzięki nowej koncepcji nagród dla uczestników sieci, Nodle będzie w stanie publicznie ujawnić mapę zasięgu i możliwości sieci bez naruszania prywatności uczestników. Mapa ta z kolei pozwoli nowym uczestnikom sieci na oszacowanie wysokości nagród w zależności od ich własnego zasięgu i użytkowników w pobliżu, a tym samym na stworzenie równowagi w globalnym podziale sieci.

explorer roadmap nodle

Wirtualna maszyna Nodle (NVM)

Zrealizowane lub w toku – Q4 2022

Pierwsza wersja Nodle SDK umożliwia nasłuchiwanie obecności urządzeń BLE wokół smartfona. Do września 2022 r. SDK będzie zawierać NVM, maszynę wirtualną umożliwiającą SDK wykonywanie na górnej warstwie sieci maleńkich, krótkotrwałych programów w języku Turinga. W przypadku technologii loT umożliwia to nowe zastosowania, wykraczające poza zwykłe śledzenie. Zamiast po prostu odczytywać danych BLE, sieć będzie prowadzić uwierzytelnioną komunikację, łącząc się i prowadząc złożoną wymianę danych z urządzeniami BLE na górnej warstwie sieci. Oprócz sieci loT, sieć Nodle zmieni się w sieć obliczeniową typu rój.

Nagrody podzielone między partnerów i ich użytkowników

Koncepcja – Q3 2022

Partnerzy aplikacji chcieliby mieć możliwość dzielenia zysków z NODL między siebie i swoich użytkowników. Zamiast otrzymywać całość zarobków, będą mogli skonfigurować dokładną część, jaką otrzymają ich użytkownicy, na portfelu Nodle wbudowanym w ich aplikacje lub grze.

Roadmap Nodle 2022

Platforma IoT

Usługa śledzenia assetów

Zrealizowane lub w toku – Q4 2022

Śledzenie zasobów jest pierwszą usługą loT działającą na szczycie sieci Nodle. Jest to usługa zarządzana, która w przyszłości zostanie zmigrowana do dAPP działającego na maszynie wirtualnej Nodle. Od początku 2022 r. usługa znajduje się w zamkniętej fazie beta z udziałem wybranych organizacji. Organizacje mogą korzystać z pulpitu nawigacyjnego Go, aby udostępnić smart urządzenia na platformie i uzyskać informacje o pozycjach urządzeń wykrytych przez sieć Nodle Network za pośrednictwem interfejsu API, map i statystyk wyświetlanych na pulpicie nawigacyjnym Go.

Usługa śledzenia assetów roadmap nodle

Roadmap Nodle 2022

Nodle chain

Migracja na Parachain

Zrealizowane lub w toku – Q2 2022

Firma Nodle po wygraniu aukcji otrzymała dwuletnią dzierżawę swojego parachain na Polkadot. Nodle z powodzeniem dokonało migracji na parachain oraz wypłaciło nagrody wszystkim członkom społeczności, którzy wspierali Nodle crowdloan.

Nodle polska

Portfel Webowy v1.0

Zrealizowane lub w toku – Q2 2022

Portfel webowy pozwoli posiadaczom tokenów na interakcję z łańcuchem Nodle i powiązanymi z nim usługami za pomocą łatwego w użyciu interfejsu.
W założeniu ma on zastąpić Polkadot JS dla użytkowników nietechnicznych. Początkowa wersja Portfela Internetowego będzie zawierała prosty sposób na połączenie się z Talismanem lub Ledgerem i pozwoli użytkownikom na przeglądanie salda i ostatnich transakcji, a także na żądanie przyznania tokenów NODL. Przyszłe wersje dodadzą więcej funkcji, np. takich jak wsparcie dla stakingu.

Nodle staking

Zrealizowane lub w toku – Q3 2022

Aby umożliwić osobom trzecim dalsze zabezpieczanie i decentralizację Nodle Parachain, wprowadzona zostanie funkcja „staking”, która pozwoli ludziom na zakładanie własnych kolatorów i produkowanie bloków. Aby zostać wybranym, kolatorzy będą musieli spełniać wymogi systemu DPOS, a wynagrodzenie otrzymają w postaci tokenów Nodle Cash pochodzących zarówno z opłat transakcyjnych, jak i opłat za protokół.

Rada Nodle

Zrealizowane lub w toku – Q3 2022

Aby rozpocząć decentralizację zarządzania na Nodle Parachain, wprowadzona zostanie ograniczona struktura rady on-chain. Członkowie rady będą wybierani na określoną kadencję przez posiadaczy tokenów. Liczba członków rady będzie ograniczona. Rada przejmie operacje na parachainie i ostatecznie przedstawi mapę drogową w kierunku pełnej decentralizacji.

Integracja z Ledger

Zrealizowane lub w toku – Q4 2022

Aby zapewnić posiadaczom tokenów bezpieczniejszy sposób przechowywania NODL, w sklepie Ledger zostanie opublikowana integracja Ledger Hardware Wallet. Wydanie produkcyjne zależy wyłącznie od samej firmy Ledger, która co miesiąc wybiera, którą integrację poddać przeglądowi.

integracja ledger nodle

Komentarz / podsumowanie

W tak dynamicznej branży, jaką jest internet, blockchain, ogólnie technologia ciężko jest planować posunięcia z dużym wyprzedzeniem, a umieszczenie planów w konkretnych ramach czasowych wydaje się być niemożliwe.
Jednak wszystko co jest dokładniejszym zarysem planów niż tylko sama wizja jest idealnym sposobem na spojrzenia na projekt długoterminowo.  Roadmap Nodle na 10 lat nie jest oczywiście wyrocznią i sztywnym harmonogramem prac jednak w znacznym stopniu pozwala poznać możliwości jakie oferuje Nodle Network i co najważniejsze podpartych analizą.

Aplikacja Nodle Cash w najbliższym czasie stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna wizualnie oraz da użytkownikom więcej możliwości interakcji. Można też zauważyć, że będzie zawierała więcej elementów, które bardzo lubimy, czyli dokładny przegląd zarobków, a także estymację zarobków w czasie. Widać, że Nodle wie co społeczność lubi najbardziej. Dodatkowo mając wgląd na kurs waluty NODL będziemy mogli przeliczyć ile zarabiamy dzięki aplikacji Nodle Cash po przeliczeniu na walutę fiat – USD. 

Notowanie NODL na giełdzie nie jest ujęte w precyzyjny sposób w roadmap nodle, może być to przedział czasowy od 2022 – 2025. Jednak analizując plany i pozostałe funkcjonalności, które są precyzyjniej określone w czasie możemy wysnuć wnioski, że notowanie NODL na giełdzie nastąpi najpóźniej w Q4 2022. Zobaczymy czy tak się stanie.

Widać, że firma Nodle w niedługim czasie uruchomi wiele usług dla swoich klientów. To oznacza, że zacznie zarabiać z tego co jest kwintesencją całego przedsięwzięcie. Dodatkowo otwiera się na nowe możliwości poza obsługą rynku IoT.

Nodle to fascynujący projekt, który będzie Nas jeszcze wiele razy zaskakiwał. Dlatego jeżeli jeszcze nie masz aplikacji Nodle Cash na swoim urządzeniu to pobierz ją i zacznij razem z Nami budować największy ekosystem łączący urządzenia IoT. Zachęcamy również do odwiedzenia oficjalnej strony projektu Nodle.

FAQ ROADMAP

Zgodnie z roadmap notowanie na nastąpić w fazie 2 projektu czyli między 2022, a 2025 rokiem. Jednak analizując dokładnie plan działania i funkcje jakie mają zostać uruchomione w Nodle Cash możemy zakładać, że będzie to Q4 2022.

Program partnerski Nodle zostanie uruchomiony w Q4 2022 roku.